Λεξιστορείν: Θα έρθω σύντομα!

Το επίρρημα σύντομα αλλά και το επίθετο σύντομος δηλώνει κάτι που γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, συνοπτικά, γρήγορα.

Η λέξη δημιουργήθηκε από το ρήμα συντέμνω= περικόπτω, κομματιάζω.

Πρώτη σημασία  του σύντομος ήταν ο κομματιασμένος.

Ουσιαστικά λοιπόν όταν λέμε θα έρθω σύντομα σημαίνει ότι θα «κομματιάσω»,  θα περικόψω τον χρόνο, ώστε να μην καθυστερήσει η άφιξή μου.