Λεξιστορείν: Χτύπησε συναγερμός!

 Με την λέξη συναγερμός αναφερόμαστε στο προειδοποιητικό σήμα, την επείγουσα ειδοποίηση  σε περίπτωση κινδύνου ή μιας έκτακτης κατάστασης.

Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα συναγείρω (συν + αγείρω) που σήμαινε γενικά «συναθροίζω, συγκεντρώνω τον  λαό»  για να εξειδικευθεί η σημασία του στο σήμα, στην προειδοποίηση  που αποσκοπεί να συγκεντρώσει τον  λαό σε περίπτωση  έκτακτης και επικίνδυνης κατάστασης.