Λεξιστορείν: Ο σκελετός!

Το σύνολο των  οστών  του ανθρώπινου σώματος συνδεόμενα στις αρθρώσεις σχηματίζουν το σκελετό του.

Μεταφορικά η λέξη δηλώνει και τον πολύ αδύνατο άνθρωπο (π.χ. σκελετός έμεινες).

Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα σκέλλω = ξηραίνω, σκληραίνω, μιας και ο σκελετός δηλώνει το σκληρό κομμάτι του σώματος σε σχέση με το μαλακό δέρμα.