Λεξιστορείν: Το ίνδαλμα!

Ως ίνδαλμα χαρακτηρίζουμε ένα διάσημο συνήθως πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο λατρείας και λειτουργεί ως πρότυπο.

Το ουσιαστικό προέρχεται από το ρήμα ινδάλλομαι (καταγόμενο από το θέμα ειδ- του ρήματος ορώ) που σημαίνει φαίνομαι όμοιος με κάποιον ή κάτι.

Άρα ουσιαστικά το ίνδαλμα είναι αυτός που μας έχει εντυπωσιάσει και στον οποίον θέλουμε να μοιάσουμε.