Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στην ΑΝΚΟ

Το ΚΔΒΜ2 ΑΝΚΟ Κω, Ρόδου, Καλύμνου και Λέρου θα υλοποιήσει τη δράση  του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία είναι η παροχή κατάρτισης στην Πληροφορική, (ΤΠΕ).

Δικαίωμα έχουν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης με βάση τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΟΑΕΔ Νο 8/2018.

Οι επιλεγέντες του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν ένα βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  

Διάρκεια Κατάρτισης:
-120 ωρών  σε εργαστήρια πληροφορικής

Θεματολογία:
• 100 ώρες εκπαίδευση σε: Word, Excel, Internet, PowerPoint, Windows και Access ανάλογα.
• 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων με εξετάσεις Πληροφορικής.

Δικαιολογητικά
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτογραφία
Βεβαίωση υπηρεσίας απασχόλησης
Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα με τη σχολή ΑΝΚΟ στα εξής τηλέφωνα για Ρόδο 2241062488 και για Κω 2242026900 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.anko.edu.gr, www.voucher.gov.gr.

ΔΗΛΩΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ!!!