Λεξιστορείν: Ο εχέμυθος

Ως εχέμυθο χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο  που κρατάει για τον εαυτό  του  τα  μυστικά   που του έχει εμπιστευθεί κάποιος.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το ρήμα έχω και  β΄ συνθετικό τη λέξη μύθος, όχι με τη σημερινή σημασία της φανταστικής αφήγησης, αλλά με τη σημασία του λόγου, της λέξης.

Όποτε ο εχέμυθος είναι αυτός που «έχει», που κρατά δηλαδή μέσα του όσα λόγια του έχουν εμπιστευθεί.