Η ΚΒ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου απάντησε για τα αρχαιολογικά ευρήματα στις νησίδες Λέβιθα και Κίναρο

Γράφει ο Γεώργιος Καμίτσης

Εξελίξεις με  θετικό πρόσημο έχουμε στην υπόθεση με την δημιουργία Αιολικού Πάρκου στα γειτονικά νησιά μας.


Η KB΄ Εφορεία  Προϊστορικών  & Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου μετά από το  αίτημα που έλαβε στις  21/03/2019  " Αν έχει γνώση των αρχαιολογικών ευρημάτων στην νησίδα Λέβιθα" έδωσε θετική απάντηση στις 02/04/2019.

Η Υπηρεσία δεν έχει γνωμοδοτήσει ακόμα, για τις περιοχές αρμοδιότητας της, αλλά έχει ήδη ενημερωθεί και έχει ζητήσει την πλήρη μελέτη του έργου από τους αρμόδιους δεδομένου ότι απαιτείται κατ' αρχήν η έγκρισή της για την προστασία των αρχαιοτήτων και των ιστάμενων μνημείων σε αυτά.

Το αρχείο που υπάρχει στην Υπηρεσία είναι αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο του Κ. Γιαγκάκη " Η Κίναρος και η Λέβιθα " Αθήνα 1987, σελίδα 19 - 21.

Η αυτοψία που πρέπει να κάνει η ΕΦ.Α. Δωδεκανήσου, με βάση το πρόγραμμα της και την οργάνωση της ιδιαίτερης αποστολής σε όλα τα νησιά που έχει ανακοινωθεί η δημιουργία του Αιολικού Πάρκου, θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες.

Οι Ανεμογεννήτριες φαραωνικού τύπου είναι εκτός κλίμακας των τοπικών αναγκών και θα καταστρέψουν ότι παρθένο, αυθεντικό, μοναδικό υπάρχει σε αυτά τα νησιά.

Η δύσκολη πρόσβαση σε αυτά τα νησιά έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ιδιαίτερης ζωής επί στεριάς και εντός θαλασσινού νερού που χρήζει μελέτης και διάσωσης.

Ακολουθεί εντός των επόμενων ημερών συλλογή υπογραφών με ηλεκτρονικό τρόπο που  σκοπό έχει την μη δημιουργία αιολικού πάρκου στα γειτονικά μας νησιά διότι έχουν ιδιαίτερο αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για την παγκόσμια κοινότητα. Σκοπός είναι η δυναμική παρέμβαση μας στην ανοιχτή διαβούλευση της Περιφέρειας Αττικής και σε κάθε αρμόδιο όργανο αποφάσεων εντός και εκτός Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερη τροπή στην υπόθεση θα δώσει η δικαστική απόφαση σχετικά με το ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της νησίδας Λέβιθα.

Αδιαμφισβήτητα ιδιοκτήτης είναι η Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου και ο Δήμος Λέρου που έχει συνάψει τις συμφωνίες με την κατασκευαστική εταιρεία γνωρίζει ήδη  πως οι αξιώσεις που έγειρε είναι αβάσιμες και χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας.

Ακόμα πιο επικίνδυνη είναι η παρουσίαση των νησίδων Λέβιθα και Κίναρο ως ακατοίκητα.

Συμπεράσματα
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο σοβαρά θέματα:
Α) Θέμα Εθνικής Ασφάλειας.
Β) Θέμα καταστροφής του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος επί στεριάς και εντός της θαλάσσης.

Εύχομαι η ΕΦ.Α. Δωδεκανήσου να είναι ο φορέας που θα βάλει τα πράματα στην θέση τους μία και καλή.

Ευχαριστώ τους φίλους και συνεργάτες για το φωτογραφικό υλικό και το ενδιαφέρον.