Οι νέοι πρέπει να παραμείνουν στον τόπο τους.  Το φαινόμενο Brain Drain

Γράφει η
Κατερίνα Διακογεωργίου
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τη “Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου”

 

Το φαινόμενο της «Διαρροής Εγκεφάλων», του γνωστού «brain drain», ή αλλιώς της μετανάστευσης των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό, οφείλεται στις καλύτερες επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές και συνθήκες στους προορισμούς μετάβασης των νέων, καθώς και των χαμηλών ποσοστών οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων που έχει να προσφέρει η Ελλάδα της κρίσης στους νέους επιστήμονες.

Βέβαια, για την περίπτωση της Ελλάδας το φαινόμενο αυτό δεν είναι και τόσο καινούργιο, αφού κατά τον 20ό αιώνα έχουν προκύψει ήδη δύο μεγάλα κύματα εξόδου μεταναστών και αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι το τρίτο. Το πρώτο φαινόμενο μεταναστευτικού εξόδου δημιουργήθηκε κατά την περίοδο 1903-1917 και το δεύτερο την περίοδο 1960-1972.

Το τρίτο φαινόμενο μετανάστευσης ξεκίνησε και εξελίσσεται ακόμη από το 2008, μόλις ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Σημαντικό, λοιπόν, προκειμένου να παραμένουν στη χώρα μας όλοι οι νέοι που πολλές φορές όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη αναζητούν στο εξωτερικό εργασία, οι απόφοιτοι και οι νέοι επαγγελματίες είναι να υπάρχουν ανταγωνιστικές επιχειρηματικές μονάδες, στις οποίες πρέπει να συλλειτουργούν, η αποτελεσματική διακυβέρνηση, η χρηματοδότηση και η δικαιοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσεται η έννοια της ανταγωνιστικότητας.

Τι σημαίνει, όμως, μια οικονομία ανταγωνιστική; Σημαίνει, με απλά λόγια, ότι μεγεθύνεται ανταγωνιζόμενη με άλλες οικονομίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία, η οποία μεταφράζεται σε μισθούς, κέρδη, επενδύσεις, όπου το εισόδημα κατανέμεται κοινωνικά δίκαια.

Στη “Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου” προτεραιότητα έχει ο πολίτης και ο νέος. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η μεγάλη πληγή του Brain Drain, αξιοποιώντας μια σειρά από πολύτιμα εργαλεία που διαθέτει η Ε.Ε.

Αντιστρέφουμε το το Brain σε Youth Mobility παρέχοντας στους νέους της Περιφέρειας να βρουν κίνητρα και λόγους για να παραμείνουν στον τόπο μας με:

α) Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης νέων επιστημόνων (αλλοδαπών και ημεδαπών) για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο πανεπιστήμιο Αιγαίου,

β) Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την επιχορήγηση νέων επιστημόνων της Περιφέρειας προκειμένου να παρακολουθήσουν Προγράμματα μεταπτυχιακών / διδακτορικών Σπουδών στην Ελλάδα,

γ) Εξορθολογισμό των Κ.Ε.Κ. με προσθήκη νέων σεμιναρίων, ειδικοτήτων και μαθημάτων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του ελεύθερου επαγγελματία, του ιδιωτικού υπαλλήλου με παράλληλη παρακολούθηση όλων των μαθημάτων μέσω Διαδικτύου για όλους τους κατοίκους και τους πολίτες της Π.Ν.Αι.,

δ) Διεύρυνση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας με επέκταση και στις αερομεταφορές,

ε) Ανάδειξη της Π.Ν.Αι. ως προορισμού για ειδικές κατηγορίες τουρισμού που έχουν απήχηση στη νεολαία και δημιουργία κατάλληλων υποδομών με την αντίστοιχη στελέχωση ανά νησί (όπως έχει επιτύχει η Κάλυμνος να καθιερωθεί ως προορισμός για αναρριχήσεις).