«Κόκκινη κάρτα» και κυρώσεις σε μέλη εφορευτικών που θα κάνουν... κοπάνα!

Σοβαρές κυρώσεις αντιμετωπίζουν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των εκλογών, που δεν θα παραστούν αδικαιολόγητα στα εκλογικά κέντρα, προκειμένου να συνδράμουν στην εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, όσοι αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια.

Στην πράξη, βέβαια, η παραπάνω ποινή δεν πραγματοποιείται, αλλά μπορεί ο δικαστικός αντιπρόσωπος να στείλει το πρωί ή και σε μεταγενέστερο χρόνο τα αστυνομικά όργανα στην οικία του μέλους που έχει λάβει κλήση για εφορευτική επιτροπή και δεν έχει προσέλθει, ώστε να τον φέρουν εκείνα στον τόπο που τελείται η ψηφοφορία.

Σε περίπτωση που το μέλος της εφορευτικής επιτροπής κωλύεται πράγματι να παραστεί στο εκλογικό τμήμα, για το οποίο έχει λάβει κλήση, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου, θα πρέπει να προσκομίσει είτε χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας, είτε βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη ή κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.