Κερδισμένοι οι Γερμανοί από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Η εσωτερική αγορά της ΕΕ αυξάνει το κατά κεφαλήν εισόδημα των Γερμανών κατά 1.000 ευρώ ετησίως

Η ενιαία αγορά της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Αλλά τι ακριβώς φέρνει η ενιαία αγορά στους Ευρωπαίους; Σε μια περιεκτική μελέτη του ιδρύματος Bertelsmann εξετάστηκε με ποιο τρόπο η εσωτερική αγορά της ΕΕ επηρεάζει το εισόδημα στις περιφέρειες της Ευρώπης.

Κατά μέσο όρο, η ενιαία αγορά αυξάνει τα εισοδήματα των πολιτών της ΕΕ κατά περίπου 840 ευρώ ανά άτομο ετησίως. Για τη Γερμανία, η ετήσια αύξηση του εισοδήματος ανά άτομο ανέρχεται σε 1.046 ευρώ.

Η Ζυρίχη και το Λονδίνο είναι μεταξύ των πόλεων εκείνων στις οποίες οι κάτοικοι ωφελούνται περισσότερο στην Ευρώπη, με περισσότερα από 2.000 ευρώ σε εισοδήματα. Έτσι, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ευνοημένους της εσωτερικής αγοράς βρίσκονται σήμερα σε χώρες που δεν είναι σήμερα μέλη της ΕΕ ή θα μπορούσαν να την εγκαταλείψουν στο μέλλον.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας συνολικής μελέτης, για την οποία οι συντάκτες του ιδρύματος Bertelsmann εξέτασαν περισσότερες από 250 περιφέρειες στην Ευρώπη όσον αφορά τα κέρδη εσόδων από την ενιαία αγορά. Συγκεκριμένα, μέτρησαν το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλήν ετησίως.

Γερμανία: Οφέλη από τις εξαγωγικές περιοχές 
Η Γερμανία στο σύνολό της επιτυγχάνει το υψηλότερο εισόδημα από εισοδήματα στην Ευρώπη με συνολικό ποσό 86 δισ. ευρώ ετησίως. Συγκεκριμένα: Οι περιφέρειες με ισχυρή βιομηχανία και υψηλό προσανατολισμό προς τις εξαγωγές είναι από τους μεγαλύτερους ευνοημένους.

Σε ό,τι αφορά το  ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα, η μελέτη καταλογίζει τα μεγαλύτερα κέρδη στους πολίτες της διοικητικής περιφέρειας της Άνω Βαυαρίας (1.489 ευρώ), ακολουθούμενη από το Αμβούργο (1.478 ευρώ) και την περιοχή της Στουτγάρδης (1.304 ευρώ). Σε επίπεδο ομοσπονδιακού κρατιδίου, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (18,6 δισ. Ευρώ), η Βαυαρία (15,3 δισ. Ευρώ) και η Βάδη-Βυρτεμβέργη (13,1 δισ. Ευρώ) επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.

Τάση της Ευρώπης: Το κέντρο πλήττει την περιφέρεια
Υπάρχουν δύο κύριες τάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη: Πρώτον, δεν είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες που ωφελούνται περισσότερο, αλλά τα σχετικά μικρά αλλά ισχυρά εξαγωγικά έθνη. Από την άλλη πλευρά: Το Κέντρο κτυπά την περιφέρεια. Οι χώρες του γεωγραφικού κέντρου της Ευρώπης επωφελούνται περισσότερο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στον Νότο.

Τα μεγαλύτερα εισοδήματα ανά άτομο και χώρα καταγράφονται από τους κατοίκους της Ελβετίας (2900 ευρώ), του Λουξεμβούργου (2.800 ευρώ) και της Ιρλανδίας (1.900 ευρώ), αλλά και το Βέλγιο, την Αυστρία ή τις Κάτω Χώρες. Η ανάπτυξη στη Νότια Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, είναι χαμηλότερη λόγω της χαμηλότερης ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα, στην Ισπανία ανέρχεται σε  590 ευρώ κατά κεφαλή ετησίως, στην  Πορτογαλία σε 500 ευρώ και την  Ελλάδα σε μόλις 400 ευρώ.

Σε επίπεδο περιφέρειας, οι ιδιαίτερα έντονες βιομηχανικές και αστικές περιοχές είναι μεταξύ των ευνοημένων. Αυτές χαρακτηρίζονται επίσης από μια ισχυρή αύξηση του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, καθώς η κατάργηση των συνόρων προάγει τη διευθέτηση των τομέων σε επιμέρους περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για παράδειγμα, πόλεις όπως το Βερολίνο επωφελούνται από μια αυξανόμενη εκκίνηση, το Λονδίνο και η Ζυρίχη από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Ζυρίχη είναι ένας από τους μεγαλύτερους νικητές, με κατά κεφαλήν εισόδημα 3.590 ευρώ, ακολουθούμενη από το Λονδίνο (2.700 ευρώ) και τις Βρυξέλλες (2.470 ευρώ).

Αντίθετα, οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφονται στους  κατοίκους των αγροτικών ανατολικών και νότιων ευρωπαϊκών περιφερειών. Στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή την Ελλάδα, οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα αντιστοιχούν σε 120 ευρώ - 500 ευρώ κατά ανώτατο όριο. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ιδρύματος Bertelsmann, ότι η ΕΕ λαμβάνει αντισταθμιστικά μέτρα και χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα λαμβάνουν περισσότερη κοινοτική χρηματοδότηση από περιφερειακή και διαρθρωτική χρηματοδότηση.

Μεγάλη Βρετανία: O Νότος περισσότερο  ωφελημένος  από τον Βορρά
Το χάσμα μεταξύ των περιοχών της Μεγάλης Βρετανίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Στον Νότο, πολλές περιφέρειες επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την ενιαία αγορά, όπως το Λονδίνο (2.700 ευρώ κατά κεφαλήν) και η μεγαλύτερη περιοχή της Οξφόρδης (985 ευρώ). Στον Βορρά, από την άλλη πλευρά, τα κέρδη εσόδων από την εγχώρια αγορά είναι αρκετά κάτω από τον εθνικό μέσο όρο και αντιστοιχούν  γύρω στα 500 -  600 ευρώ ανά κάτοικο.