Αναποφάσιστο παιδί: Γιατί έχει σημασία το παιδί να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων

Γράφει η Δέσποινα Τσακίρη
Νηπιαγωγός, Msc στην ειδική αγωγή

 

Στις μέρες μας, οι γονείς υιοθετούν ένα δημοκρατικό τρόπο διαπαιδαγώγησης, όσον αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνει το παιδί και να ενθαρρύνεται, από την παιδική του ηλικία, να εκφράζει την άποψη του, γύρω από θέματα που αφορούν τόσο τον εαυτό του όσο και το περιβάλλον που το περικλείει.

Πώς μπορούμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά στη λήψη αποφάσεων;
• Aρχικά, θέτουμε προς συζήτηση το θέμα που θέλουμε να αποφασίσουμε.

• Δίνουμε σημασία στο περιβάλλον πλαίσιο,  δηλαδή ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και ποιοι επηρεάζονται από το γεγονός.

• Προχωράμε στην καταγραφή των θετικών και αρνητικών συνεπειών και τις επιλογές που μπορούμε να έχουμε.

• Ακολουθεί συζήτηση γύρω από βιώματα που μπορεί να έχει το παιδί σε σχέση με το θέμα.

• Αφήνουμε το παιδί να πάρει μόνο του την απόφαση και ζητάμε να μας πει το λόγο που κατέληξε σε αυτή.

• Παρόλο που μπορεί να μην συμφωνούμε με την απόφαση του παιδιού ακόμα και αν είναι λάθος, την αποδεχόμαστε.

• Προβαίνουμε σε εποικοδομητική συζήτηση της λανθασμένης απόφασης του παιδιού προσέχοντας να μην έχουμε αρνητική κριτική προς το παιδί.

• Προτρέπουμε το παιδί να σκεφτεί τη συζήτησή μας και να κάνει συλλογής αναγνωρίζοντας το λάθος του.

• Αφού το παιδί προβεί στη λήψη της σωστής απόφασης, δείχνουμε ενθάρρυνση λέγοντάς του ότι όλοι κάνουμε λάθη.

Είναι  σημαντικό το παιδί από πολύ νωρίς να μάθει την αξία της ματαίωσης που σημαίνει ότι δεν  μπορούμε να κάνουμε πάντα αυτό που έχουμε αποφασίσει γι’ αυτό και μαθαίνει να συμβιβάζεται.

Το παιδί μέσα από τη λήψη αποφάσεων μαθαίνει να σκέπτεται και να παίρνει πρωτοβουλίες και ακόμα και αν προβεί σε λάθη, μέσα από αυτά μαθαίνει και κατανοεί ότι οι λανθασμένες αποφάσεις μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις αλλά στο μέλλον μάς κάνει να παίρνουμε πιο σωστές αποφάσεις και να γινόμαστε καλύτεροι.