Ο ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος έρχεται στη Ρόδο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Ορφανοτροφείον Θηλέων ευχαριστεί θερμώς:
Τον κ. Ι. Μαστοράκην Διευθυντήν ΟΤΕ δια την δωρεάν 100 δρχ. εις μνήμην Ευαγγέλου Βαλάκη.
Τον κ. Μ. Καραβέλλαν δια την δωρεάν 100 δρχ. εις μνήμην Δημ. Σπόργιτα αντί στεφάνου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Κα. Ιωάννα Β. Κόζα της οικογενείας Ιωσήφ Παπαπαναγιώτου έτεκεν αισίως θήλυ. Εις τους γονείς και τον πάππον ευχόμεθα καλορίζικον το εγγονάκι. Γ. Μίσιος, Ι. Μητσούλης, ΑΦΟΙ Ζαχόπουλοι, Δ. Παπαδημητρίου, Φ. Πατσάκης, Γ.Κ. Ιωαννίδης

Ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΗΝ 1ΗΝ ΙΟΥΛΙΟΥ
Χθες με το αεροπλάνον της Ολυμπιακής διήλθεν εκ Ρόδου κατευθυνόμενος εις Λευκωσίαν ο Θίασος του Δημοφιλούς κωμικού Ντίνου Ηλιόπουλου. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μετά του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη και παρακλήσεως του Ηλιοπούλου, παρεχωρήθη εις αυτόν το Θερινόν Δημοτικόν Θέατρον “το Ρόδον” δια 10 παραστάσεις από της 1η Ιουλίου. Εις τον Θίασον συμμετέχουν οι εξής: Ντίνος Ηλιόπουλος, Μάρω Κοντού, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Σάσα Καζέλη, Ερρίκος Κουταρίνης, Πόπη Μέγγουλα, Αντιγόνη Κουκούλη, Δημήτρης Καλιβουκάς, Ζωή Φυτούση, Γεώργιος Πάντζου, Κατερίνα Γιουλάκη, Νίκος Κουζούλης κλπ. Επίσης το 3ον δεκαήμερον του Ιουλίου θα αφιχθή ο Θίασος Φωτοπούλου.


ΑΝΥΨΩΣΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΛΑΡΔΟΝ
Σήμερον θα πραγματοποιηθή η προαναγγελθείσα σύσκεψις, δια την αξιοποίησιν των γεωργικών εκτάσεων της κοινότητος Λάρδου. Η εν λόγω σύσκεψις, θα πραγματοποιηθή υπό την προεδρείαν του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου και με συμμετοχήν αρμοδίων υπαλλήλων και του προέδρου της κοινότητος. Κατά σχετικάς πληροφορίας, το προς συζήτησιν θέμα είναι η ανύψωσις της στάθμης υπαρχόντων εις την περιφέρειαν Λάρδου υπογείων υδάτων, προκειμένου εν συνεχεία δια των αρδεύσεων να αξιοποιηθούν μεγάλαι εκτάσεις.

ΠΟΛΛΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΔΙΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ως πληροφορούμεθα κατά τους διεξαχθέντες κολυμβητικούς αγώνας δια το πρωτάθλημα των σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας ο Κατσαράς εκ Ρόδου κατέλαβε την πρώτη θέση στα 50μ. προσθίως με χρόνον 42’’ με δεύτερον τον Λελέκη (εκ Κω). Επίσης ο Λελέκης επρώτευσε εις τα 100μ. ελευθέρως με 1’13’’ με δεύτερον τον Χατζηχριστοδούλου (εκ Σύμης) με χρόνον 1’14’’ και τρίτον τον Γ. Γρηγοριάδη. Εις την κωπηλασίαν ενίκησε ο Σ.Ε.Ν Ύδρας εις το βόλλευ η Σ.Ε.Ν. Κύμης εις την υδατοσφαίρησιν η Σ.Ε.Ν. Ασπροπύργου εις την ιστιοπλοΐαν η Σ.Ε.Ν. Ύδρας και εις το μπάσκετ η Σ.Ε.Ν. Ασπροπύργου.

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Υπερπαραγωγή τομάτας παρατηρείται εφέτος εις Ρόδον, κατά το πλείστον δε πρόκειται περί προϊόντος εξαιρετικώς ποιότητος. Την εν λόγω πληροφορίαν παρέσχεν εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου χθες, όστις πραγματοποίησε κατ’ αυτάς περιοδείαν ανά τας κοινοτήτας της Ρόδου. Συμπληρωματικώς ανεκοινώθη ότι αι παρατηρηθείσαι χθες τιμαί εις δύο κοινότητας εκυμαίνοντο μεταξύ 2,60 μέχρι 2,80 δραχμών κατά κιλών.

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ “ΜΟΝΤΣΟΡΕ” ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
Ο Γάλλος ναυτικός Ροζέ Μπριζάρ, όστις νοσηλευόμενος εις το Νοσοκομείον είχεν εμφανίσει ψυχονεύρωσιν, παρελήφθη εκ Ρόδου και μεταφέρεται εις Γαλλίαν, δια του Γαλλικού πετρελαιοφόρου “Μοντσορέ” το οποίον προ ημερών τον είχεν αποβιβάσει, ενταύθα. Το εν λόγω πετρελαιοφόρον κατέπλευσεν εις Ρόδον αποκλειστικώς δια να παραλάβη τον Μπριζάρ, η κατάστασις του οποίου ήτο σοβαρά.