Παρατάθηκε η θητεία της  διοικήτριας του νοσοκομείου

Παρατάθηκε η θητεία της διοικήτριας του νοσοκομείου Ρόδου κ. Κατερίνας Χατζηστρατή, με απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Π. Πολάκη.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: “Aποφασίζουμε, παρατείνουμε από τη λήξη της θητείας της τη θητεία της Χατζηστρατή Αικατερίνης του Θεοδώρου,  πτυχιούχου οδοντιατρικής της σχολής επιστημών υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”, αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου του υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού διοικητή στο εν λόγω Νοσοκομείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159. παρ. 1 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43). Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.