Λεξιστορείν: Ο πελεκάνος!

Ο πελεκάνος ανήκει στα υδρόβια πτηνά. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι ο μακρύς λαιμός και το μεγάλο ράμφος.

Η λέξη σχηματίστηκε από το θέμα της λέξης πέλεκυς = το τσεκούρι, καθώς το ράμφος του είναι τόσο δυνατό που κόβει σαν τσεκούρι.