Να δοθούν στη δημοσιότητα οι μετρήσεις των βιολογικών από Κρεμαστή και Βόδι

Επανέρχεται ο σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος νήσου Ρόδου στο θέμα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Κρεμαστή και στη Ρόδο, και ζητά από τη ΔΕΥΑΡ και το τμήμα Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου να δώσουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενήργησαν σε αυτά τα σημεία.

Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς την επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Ρόδου ο σύλλογος, τόσο οι εγκαταστάσεις στο Βόδι όσο και στην Κρεμαστή λειτουργούν πλημμελώς ενώ όπως αναφέρει και στην περιοχή Καλλιθέας στο ύψος της εισόδου στις πηγές υπάρχει υπερχείλιση φρεατίου με αποτέλεσμα τα λύματα να τρέχουν στο δρόμο.

Το περιεχόμενο της επιστολής του έχει ως εξής:
«Μετά τους ελέγχους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι κοινοποιήθηκαν υπηρεσιακώς με τα ανωτέρω σχετικά, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στην Κρεμαστή και στην περιοχή Βόδι Ρόδου είναι πλημμελής.
Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί στην Περιοχή Καλλιθέας, στο ύψος της εισόδου στις Πηγές Καλλιθέας, υπερχείλιση φρεατίου με αποτέλεσμα τα λύματα να τρέχουν στην άκρη της επαρχιακής οδού. Επίσης, στην περιοχή της Κρεμαστής ιδιαίτερα, αλλά και του Φαληρακίου, έχει παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία φυτικών οργανισμών στη θάλασσα, που πιθανώς να σχετίζεται με το επικίνδυνο φαινόμενο του ευτροφισμού.

Η ΔΕΥΑ Ρόδου έχει την ευθύνη λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ αλλά και των δικτύων αποχέτευσης που οδηγούν σε αυτές και φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε αυτές (Υπουργική Απόφαση  με ΑΠ οικ. 32074/27-06-2016).

Επίσης, οφείλει να υποβάλλει τις εργαστηριακές μετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες Υγείας  και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πράγμα που όπως φαίνεται από τις εκθέσεις ελέγχου, δεν συμβαίνει.

Από την άλλη πλευρά, όπως προκύπτει από τις εργαστηριακές εξετάσεις από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου, υπάρχουν υπερβάσεις των τιμών των ορίων διάθεσης σε δείκτες, όπως το απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), το χημικά επεξεργασμένο οξυγόνο (COD)και τα Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS), όπως αυτά προβλέπονται από τον περιβαλλοντικό όρο της παραγράφου 3.2 της με  Α.Π. οικ 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Σύλλογος μας με απόφαση του ΔΣ επανέρχεται για πολλοστή φορά στο θέμα και ζητάει:
1. Από τη ΔΕΥΑ Ρόδου και το Τμήμα Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, να γνωστοποιήσουν τις μετρήσεις που έχει διενεργήσει η ΔΕΥΑ κατά το τελευταίο έτος και ιδιαίτερα μετά τη διαπίστωση της πλημμελούς λειτουργίας των ΕΕΛ Κρεμαστής και Ρόδου
2. Από τη ΔΕΥΑ να διενεργήσει έλεγχο και να γνωστοποιήσει τους λόγους της παρουσίας λυμάτων στην Περιοχή των Πηγών Καλλιθέας
3. Σε περίπτωση που η ΔΕΥΑ Ρόδου αρνηθεί να προσκομίσει ή δεν έχει διενεργήσει ανάλογες μετρήσεις, το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το τμήμα Χημικών Υπηρεσιών να προχωρήσει σε εκ νέου μετρήσεις στις δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από το Νόμο».