Λεξιστορείν: Ο ζωγράφος!

Ο ζωγράφος είναι ο καλλιτέχνης που έχει την ικανότητα να περιγράφει και να απεικονίζει με τα χρώματα πράγματα, ζώα ή ανθρώπους.

Πρόκειται για  μια σύνθετη λέξη με β’ συνθετικό το ρήμα γράφω με τη σημασία του περιγράφω, απεικονίζω και α’ συνθετικό τη λέξη ζώο (εκ του ζωή) με τη σημασία του ζωντανού, αυτού που έχει ζωή.

Άρα ουσιαστικά ο ζωγράφος είναι αυτός που δίνει εικόνα στη ζωή, στα ζωντανά όντα.