Μετεγγραφές στα Πειραματικά σχολεία της Ρόδου

Η δυνατότητα μετεγγραφής στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου προκειμένου να φοιτήσουν την προσεχή σχολική χρονιά δίδεται σε μαθητές και μαθήτριες άλλων σχολείων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε τα  Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου θα δέχονται αιτήσεις μετεγγραφής για τις κενές θέσεις των τάξεων τους από  02 / 09 /2019 έως και 09 /09 / 2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες, μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση του σχολείου που επιθυμούν.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται αντίστοιχα από τους Διευθυντές των 1ου  και 2ου  Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου.

Η κλήρωση εφόσον χρειαστεί  θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων στις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Πληροφορίες:
Δ/ντής 1ου Π.Σ Ρόδου, κ. Ηλίας Βασιλειάδης, τηλ: 2241024906,  
Email: mail@1dim-peir-rodou.dod.sch.gr
Δ/ντρια 2ου Π.Σ Ρόδου, κ. Τίνα Μαντικού, τηλ.: 2241030985,        
Email: mail@2dim-peir-rodou.dod.sch.gr

ΚΕΝΑ
1ΟΥ 9/Θ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΞΕΙΣ    ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
    A                 8
    Β΄                0
    Γ΄                3
    Δ΄                3
    Ε΄                6
    ΣΤ΄                8

2ΟΥ 9/Θ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΞΕΙΣ    ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
    A    6
    Β΄    4
    Γ΄    1
    Δ΄    5
    Ε΄    1
    ΣΤ΄    6