Δεκαπέντε έργα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, χρηματοδοτούνται με 2,06 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα CLLD-Leader

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, δεκαπέντε (15) ακόμη έργα δημόσιου χαρακτήρα, που αφορούν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.067.201,42 € εντάσσονται στο Πρόγραμμα CLLD – Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΝΔΩ ΑΕ.

Ειδικότερα, τα έργα εντάσσονται στο Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο Υπομέτρο 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / Leader), στη Δράση 19.2.4 “Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές”, Υποδράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών ,των αγροτικών τοπίων και τόπων»

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.137.899,57 ευρώ και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 2.067.201,42 ευρώ.

Ακολουθεί ο πίνακας των έργων που εντάσσονται:
Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Έκθεση κειμηλίων Ιεράς Μονής Σκιαδιού.
Δικαιούχος: Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ιδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Εκσυγχρονισμός-Αναβάθμιση Λαογραφικού Ιδρύματος Απολλώνων Ρόδου
Δικαιούχος: Λαογραφικό Ίδρυμα Απολλώνων Ρόδου

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Στήριξη για την αποκατάσταση παραδοσιακού ελαιοτριβείου(λιοτρίδι) στον παραδοσιακό οικισμό Λαγκαδίου στο Μανδράκι Νισύρου
Δικαιούχος: Μπίλλη Ασημένη

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Ανάδειξη βιομηχανικής κληρονομιάς νομού Δωδεκανήσου
Δικαιούχος:ΤΕΕ Τμήμα Δωδεκανήσου

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Mobile App Δίκτυο Γεωδιοδρομών
Δικαιούχος: Δήμος Νισύρου

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Έκθεση Κειμηλίων Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Απολλώνων
Δικαιούχος: Επικοινωνιακό και ΜορφωτικόΊδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δικαιούχος: Δήμο Ρόδου

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτιριακό συγκρότημα “ΧΑΝΙ” στην πόλη της Κω
Δικαιούχος: Δήμος Κω

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Αναβάθμιση πολιτιστικού έργου του πολιτιστικού συλλόγου Σαλάκου
Δικαιούχος: Πολιτιστικός σύλλογος Σαλάκου

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάδειξη της ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Δικαιούχος: Δήμος Τήλου

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Αποκατάσταση αλευρόμυλου στην Αρκάσα Καρπάθου ιδιοκτησίας Ευδοξίας Χουβαρδά
Δικαιούχος: Χουβαρδά Ευδοξία

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Καινοτόμες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης/πληροφόρησης στην περιοχή παρέμβασης Leader Δωδεκανήσου
Δικαιούχος: Ινστιτούτο κοινωνικής καινοτομίας και συνοχής

Τίτλος Πράξης/Υποέργου: Αναβάθμιση της πολιτιστικής εκδήλωσης γιορτή λουκουμάδων και ψηφιακή και έντυπη αποτύπωση της ιστορίας του τόπου
Δικαιούχος: Πολιτιστικός σύλλογος Αρχίπολης Ρόδου Άγιος Μηνάς