Κίνδυνο black out στη Ρόδο διαβλέπει η ΡΑΕ

Της
Γιάννας Παπαδημητρίου
στο energypress.gr

 

Για τρία ακόμα χρόνια θα παραμείνει ενεργός ο αεριοστρόβιλος ισχύος 23,6MW που είναι εγκατεστημένος στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου της ΔΕΗ, όπως αποφάσισε πρόσφατα η ΡΑΕ.

Ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε ότι είναι απαραίτητη η παράταση της σχετικής άδειας παραγωγής μέχρι τον Αύγουστο του 2022 είναι η τεκμηριωμένη ανάγκη ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια για το ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου.

Κι αυτό γιατί η ΡΑΕ εκτιμά πως, παρά τη λειτουργία του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου το ενδεχόμενο πρόκλησης ολικής κατάρρευσης του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού δεν εκλείπει, πολύ δε περισσότερο όταν αναμένεται η ζήτηση για την ηλεκτρική ενέργεια να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ εκτιμά ότι η όχι αμελητέας συχνότητας ταυτόχρονη απώλεια του διπλού κυκλώματος που συνδέει το ΘΗΣ Ν. Ρόδου με τους Υ/Σ Αφάντου και Γενναδίου θα παραμένει ως ενδεχόμενο για την πρόκληση ολικής κατάρρευσης του ΗΣ ιδιαίτερα όταν η συνεισφορά του ΘΗΣ Ν. Ρόδου στο σύστημα παραγωγής της Ρόδου είναι αυξημένη. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι κρίσιμη η ταχεία επαναφορά του συστήματος και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση του αεριοστροβίλου, καθώς  οι Α/Σ είναι κατ’ εξοχήν μονάδες που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Μια ιστορία που πέρασε από χίλια κύματα 
Με αυτό τον τρόπο φαίνεται ότι καταλήγει οριστικά μια ιστορία με πολλά επεισόδια, που είναι απολύτως ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στο νησιωτικό σύστημα της χώρας (και που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ευελπιστούν ότι θα αλλάξει άρδην με την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό σύστημα).

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η Ρόδος είναι ένα νησί που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από προβλήματα στο ηλεκτρικό σύστημα, με τις απαιτήσεις, ιδιαίτερα την παρατεταμένη τουριστική περίοδο, να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Εξ ου και το ζήτημα με τις τύχες του συγκεκριμένου αεριοστροβίλου (πρόκειται για την κινητή μονάδα Α/Σ Νο 2 που είναι εγκατεστημένη στον ΑΗΣ Σορωνής, ισχύος 23.6 MW και αποδιδόμενης ισχύος θέρους 20 MW) δεν είναι καινούργιο.

Για να μην ανατρέξουμε στις απαρχές της συγκεκριμένης υπόθεσης, ας σταθούμε μόνο στα επεισόδια που έλαβαν χώρα από το καλοκαίρι του 2017 και μετά, καθώς οι εξελίξεις έκτοτε ήταν πυκνές.

Η ΔΕΗ είχε ζητήσει ήδη από τον Ιούλιο του 2017 την παράταση της άδειας παραγωγής για τον συγκεκριμένο αεριοστρόβιλο, όπως και για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος 25,18 MW που είχε εγκαταστήσει στη Ρόδο, με ζητούμενο τότε την κάλυψη έκτακτων ενεργειακών αναγκών του νησιού.
Η παράταση τότε δόθηκε, κάτι που το Μάιο του 2018 συνέβη εκ νέου, με τον αεριοστρόβιλο να αδειοδοτείται μέχρι και τα τέλη του έτους.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο του 2018 η ΡΑΕ κάλεσε τη ΔΕΗ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των είκοσι φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και της κινητής Αεριοστροβιλικής Μονάδας (Α/Σ Νο 2) από τον ΑΗΣ Σορωνής της Ρόδου στην Κρήτη, για τη διασφάλιση της επάρκειας της ηλεκτροδότησής της.
Τελικά, θεωρήθηκε κρίσιμο δύο Η/Ζ να παραμείνουν στον ΑΗΣ Σορωνής, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως black start για τους Α/Σ ), και η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση δεκαοκτώ Η/Ζ, καθώς και την προετοιμασία της μετακίνησης του Α/Σ Νο2.

Στο μεταξύ, και μετά τα πολλά συμβάντα και τις γενικές διακοπές που σημειώθηκαν στη Ρόδο το χειμώνα 2018-2019, ο ΔΕΔΔΗΕ κλήθηκε να ενημερώσει τη ΡΑΕ για την κατάσταση στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού στα τέλη του μήνα και στις αρχές Δεκεμβρίου διαβεβαίωνε την Αρχή ότι δεν υφίσταται κανένα σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και ότι έχει εξασφαλιστεί η επάρκεια τροφοδοσίας.
Βασικό ρόλο στην εκτίμηση αυτή έπαιξε η επιδίωξη –και η σχετική εκτίμηση- για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων στο ΘΗΣ Ν. Ρόδου ισχύος 115,439 MW.

Όπως σημειώνει η ΡΑΕ, ο ΘΗΣ Ν. Ρόδου εντάχθηκε εσπευσμένα σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2018 και στις αρχές Ιανουαρίου 2019 το ΥΠΕΝ χορήγησε την άδεια εγκατάστασης της ΔΕΗ. Την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώνονται οι δοκιμές απόδοσης (performance tests), που απαιτούν συνεχή λειτουργία του σε μέγιστη φόρτιση, που δεν μπορεί να επιτευχθεί την περίοδο χαμηλής ζήτησης, και γίνεται αναγκαστικά στη διάρκεια του θέρους.

Όμως, επαναλαμβανόμενα έκτακτα συμβάντα διαταραχών στο δίκτυο της Ρόδου μεταξύ των οποίων και τρία black-out στη διάρκεια εκείνου του χειμώνα, είχαν ως συνέπεια τη μειωμένη αξιοποίηση της διαθέσιμης ισχύος του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, ενώ ταυτόχρονα οδήγησαν στη συνεχή λειτουργία των Μονάδων του ΑΗΣ Σορωνής, συμπεριλαμβανομένων και των Α/Σ. Σε αυτές τις συνθήκες, δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθούν οι απαραίτητες προγραμματισμένες συντηρήσεις των μονάδων.

Έχοντας διερευνήσει την επάρκεια ηλεκτροδότησης του νησιού, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε τον Μάρτιο του 2019 τη ΡΑΕ αναφορικά με την επάρκεια (περίσσεια ισχύος) του ΗΣ της Ρόδου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών κατά την περίοδο του θέρους 2019, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη ένταξη του νέου ΘΗΣ.
Παρόλα αυτά, η ΔΕΗ αιτήθηκε τον Απρίλιο την παράταση της άδειας παραγωγής για την κινητή αεριοστροβιλική μονάδα (Α/Σ Νο2) ισχύος 23,6MW στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου έως το 2025.

Η ΡΑΕ, λοιπόν, λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη τα εξής τρία δεδομένα:
-τη μεταφορά των 18 φορητών Η/Ζ ισχύος 20,7 MW από τη Ρόδο στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου στην Κρήτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή της επάρκεια, 
-τις διαπιστώσεις της για τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν τα επόμενα χρόνια στη Ρόδο, 
-την πενταετή μελέτη ανάπτυξης συστημάτων μεταφοράς 2019-2023 που περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα ανάπτυξης συστημάτων ΜΔΝ περιόδου 2019-2025 που υπέβαλε ο ΔΕΔΔΗΕ,
αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση της άδειας παραγωγής για τον Α/Σ Νο2 μέχρι 01.08.2022.