Σχέδιο ασφάλειας σε εκδηλώσεις

Γράφει ο
Μιχαήλ Β. Μαντικός
σμήναρχος ε.α.

 

Η διοργάνωση εκδηλώσεων είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής ανθρώπινη δραστηριότητα παγκοσμίως. Ο άνθρωπος επιδιώκει τη διενέργεια εκδηλώσεων αφού του αρέσει να συμμετέχει σε αυτές. Άλλωστε, ποιος ή ποια από εμάς δεν έχει παρακολουθήσει συναυλία, θέατρο, αγώνες ή ακόμα και γαμήλια εκδήλωση ή βάπτιση με βεγγαλικά.

Ωστόσο,  συνηθέστεροι τομείς είναι ο οικονομικός-εμπορικός, ο πολιτιστικός, ο πολιτικός κ.ά. Όμως, παρότι είναι σημαντικός παράγοντας η ασφάλεια προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει πλημμελής πρόβλεψη έως και να μην υπάρχει καθόλου σχέδιο ασφάλειας εκδήλωσης.

Ως ασφάλεια της εκδήλωσης νοείται η πρόληψη, αποτροπή και αποκατάσταση, ανθρωπογενών και μη, κινδύνων. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη λήψη μέτρων τάξης, ασφάλειας προσώπων, ασφάλειας αντικειμένων και εγκαταστάσεων. Για τον σκοπό αυτό -και όχι μόνο- μπορούμε να συντάξουμε Σχέδιο Ασφάλειας Εκδήλωσης (ΣΑΕ)

Ενδεικτική δομή ενός (ΣΑΕ) είναι:
• Γενική περιγραφή εκδήλωσης
• Σχεδιασμός και διοίκηση εκδήλωσης
• Χώροι εκδήλωσης και σχεδιασμός
• Φαγητό και ποτό
• Ειδικά εφέ, πυροτεχνήματα
• Διασκέδαση, αξιοθέατα και διαφημιστικές οθόνες
• Επικοινωνίες
• Διαχείριση επισκεπτών
• Διαχείριση κίνησης οχημάτων
• Υγεία και ασφάλεια
• Σχεδιασμός έκτακτων περιστατικών
• Ειδικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
• Συμβόλαιο ασφάλισης έναντι κινδύνων

Φυσικά, ανάλογα με τη μορφή, διάρκεια, θέμα ή ό,τι άλλο σύμφωνα με τη φύση της εκδήλωσης, το (ΣΑΕ) μπορεί να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις της.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, το (ΣΑΕ) είναι απαραίτητο για την ασφαλή διεξαγωγή των όποιων εκδηλώσεων, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες περιπέτειες, όπως οικονομικές ζημίες στην καλύτερη περίπτωση έως απώλειες ανθρώπινων ζωών στη χειρότερη. Για τη σύνταξή του, ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης, η συνεργασία με την τοπική κοινότητα, τον δήμο, την περιφέρεια, την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική υπηρεσία και τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς, είναι απαραίτητη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται από τον νόμο.

Εμείς, ως θεατές θα ήταν παραγωγικό να ζητούμε ενημέρωση από τους διοργανωτές για την ύπαρξή του, καθώς και ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας πληροφορίες όπως, πυρασφάλεια, έξοδοι κινδύνου, σχέδιο εκκένωσης του χώρου, εσχάρα αποτύπωσης θέσης και  σημεία παροχής πρώτων βοηθειών (προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός).
Εάν είμαστε διοργανωτές, τότε πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου το: “ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ!”