Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου: Σοβαρά προβλήματα για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της

Του Πέτρου Σπανού, εκπαιδευτικού, προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δ.Κ.Β. Ρόδου

Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στην κοινωνία της Ρόδου και ιδιαίτερα στους χιλιάδες χρήστες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου (Δ.Κ.Β.Ρ.)  η μη ικανοποίηση των αιτήσεων για αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2019-2020.  Το πλήθος των ανακοινώσεων στα  τοπικά ΜΜΕ (έντυπα και ψηφιακά) και  τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα κείμενα διαμαρτυρίας επιφανών Ρόδιων πολιτών, αλλά και τα ποικίλα σχόλια απλών πολιτών στα μέσα κονωνικής δικτύωσης,  φανερώνουν πως αντίθετα από ό,τι νομίζαμε, το ενδιαφέρον για την πνευματική, πολιτιστική ζωή στο νησί μας είναι ζωηρό.

Στο κείμενο που ακολουθεί, για την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, επιχειρείται: η παρουσίαση  των σχετικών θεσμικών διαδικασιών των προβλεπόμενων από τον νόμο για τις αποσπάσεις, η επισήμανση των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται από την ελλιπή στελέχωση σε προσωπικό, οι στόχοι που έχουν τεθεί για την αναβαθμισμένη λειτουργία της  Δ.Κ.Β.Ρ. , αλλά και η αναφορά στην επείγουσα κινητοποίηση φορέων και πολιτών σε μια  κοινή προσπάθεια για αναβαθμισμένη λειτουργία που να ανταποκρίνεται στην αποστολή της βιβλιοθήκης, στον μορφωτικό, πνευματικό και πολιτιστικό της ρόλο.

Σχετικά με τις υπηρεσιακές διαδικασίες αποσπάσεων
Οι σχετικές διαδικασίες εκκινούν τον Απρίλη-κατά κανόνα-του τρέχοντος σχολικού έτους με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει να  υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το προηγούμενο σχολικό έτος, 2018-19, η εγκύκλιος  προσκαλούσε τους/τις εκπαιδευτικούς που επιθυμούσαν να αποσπαστούν  σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας   (Πανεπιστήμια, Ακαδημίες, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ΓΑΚ, Γενικές Γραμματείες για το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020) και έδινε σχετική προθεσμία κάποιων ημερών για  αιτήσεις. Η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 17η Απριλίου 2019.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό Σημείωμα και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν»  στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Έτσι, τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί και αξιολογούν σε κάθε περίπτωση με συγκεκριμένα κριτήρια (σπουδές, τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί, γνώση των νέων τεχνολογιών, διοικητική εμπειρία κ.λπ).

Στην περίπτωση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών την αρμοδιότητα αυτή την ασκούν τα Εφορευτικά Συμβούλια (Ε.Σ.), τα οποία σε σχετική συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και των Διευθυντών, εισηγούνται σχετικά. Στη συνέχεια, οι εισηγήσεις των Ε.Σ. διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Αρχείων, στο Τμήμα Προσωπικού. Αυτοί με τη σειρά τους αξιολογούν τις προτάσεις και τις στέλνουν στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εν προκειμένω  στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας. Συνήθως, το Τμήμα Προσωπικού υιοθετεί τις προτάσεις των Ε.Σ.. Το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π σε σχετική του συνεδρίαση διαβιβάζει στο γραφείο του/της Υπουργού τις αποφάσεις του που τις περισσότερες περιπτώσεις είναι και αυτές θετικές. 

Και ενώ διανύθηκε όλη αυτή η κοπιαστική υπηρεσιακή διαδρομή και αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις με βάση τις εισηγήσεις των θεσμικών οργάνων, το (τελικό) στάδιο της ανακοίνωσης των ονομάτων επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις στους/στις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες, αλλά και στους προς απόσπαση εκπαιδευτικών φορείς. Στις περισσότερες των περιπτώσεων  αγνοούνται οι προτάσεις των θεσμικών οργάνων και οι αποσπάσεις γίνονται κατά το δοκούν, με εξωθεσμικές, παραγοντίστικες παρεμβάσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στις  φετινές αποσπάσεις: σε  Δημόσια Βιβλιοθήκη επαρχιακής πόλης αποσπάστηκαν έξι (6!) εκπαιδευτικοί, ενώ το υπηρεσιακό συμβούλιο –Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π- είχε εισηγηθεί θετικά για την απόσπαση δύο εκπαιδευτικών.

Οι υπόλοιπες (αχρείαστες) τέσσερις αποσπάσεις ήταν “χατίρια” τοπικών παραγόντων, προφανώς για να εξυπηρετηθούν υπηρεσιακά οι αποσπασθέντες/αποσπασθείσες εκπαιδευτικοί.  Η ίδια παθογένεια παρουσιάστηκε και σε άλλες περιπτώσεις αποσπάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες μας.
Δεν έγιναν αποσπάσεις στη Δ.Κ.Β.Ρ. για το σχολικό έτος 2019-2020- Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Τον Απρίλη του 2019 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και με όλες τις νόμιμες διαδικασίες για απόσπαση στη Βιβλιοθήκη για το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 δύο (2) αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70. Το Εφορευτικό Συμβούλιο αξιολόγησε τις αιτήσεις και ομόφωνα εισηγήθηκε θετικά, ώστε να ικανοποιηθούν και οι δύο αιτήσεις. Το ίδιο έκανε και το αρμόδιο Τμήμα και το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας. Και ενώ αναμενόταν η απόσπαση τουλάχιστον, της μιας από τις δύο, στην  ανακοίνωση των αποσπάσεων 29/8/΄19, με κατάπληξη, δεν είδαμε  κανένα όνομα για απόσπαση στη Δ.Κ.Β.Ρ... Τι σημαίνει αυτό; Η Βιβλιοθήκη θα «λειτουργεί» μόνο με τον Διευθυντή και την εργαζόμενη στην καθαριότητα. Η μόνιμη διοικητική υπάλληλος βρίσκεται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί, με βάση τη νομοθεσία, μπορούν να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων. Οι 2 υποψήφιες δασκάλες δεν  υπέβαλαν, τελικά, παρά την επιθυμία τους να εργαστούν στη Βιβλιοθήκη. Ήθελαν ισχυρές και αξιόπιστες διαβεβαιώσεις πως οι ενστάσεις τους θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Το μόνο που υπήρξε ήταν η προφορική διαβεβαίωση τοπικού εκπροσώπου του ελληνικού κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, ως υπεύθυνοι παιδαγωγοί  δεν επιθυμούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη σχολική μονάδα αποσπώμενες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στη σχετική συνεδρίαση (2/9/2019) το Ε.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, ανάμεσα σε άλλα, πως  αν δεν υπάρξει λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα για την άμεση στελέχωση με προσωπικό,  θα αναστείλει τη λειτουργία του Αναγνωστηρίου και του δανειστικού τμήματος (βλ. Δελτίο Τύπου file:///C:/Users/pspanos/Desktop/ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ(1).pdf). Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. χρειάζεται  να αναζητήσουν  τρόπους εξεύρεσης το γρηγορότερο δυνατό για την απρόσκοπτη λειτουργία της Δ.Κ.Β.Ρ.
Κοινή προσπάθεια για  μια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου (Δ.Κ.Β.Ρ.),  ισχυρό πνευματικό, μορφωτικό και πολιτιστικό πνεύμονα του νησιού-Στελέχωση με μόνιμο προσωπικό
Η ακούραστη καθημερινή προσπάθεια  του Διευθυντή και των εναπομείναντων  εργαζομένων έχει καταφέρει να διασφαλίσει ένα πολύ καλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πολίτες αναγνώστες/ αναγνώστριες της Ρόδου. Το δανειστικό τμήμα λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Διευθυντή που αναφέρονται και αφορούν για τις τρεις εθνικές επετείους στους μαθητές /μαθήτριες των σχολικών μονάδων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης συνεισφέρουν επικουρικά στο εκπαιδευτικό έργο των σχολείων. Οι στόχοι του Εφορευτικού Συμβουλίου ήταν και είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με κατεύθυνση:
• την αύξηση των ημερών λειτουργίας, με περισσότερα απογεύματα. Επίσης να είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη  και το Σάββατο.
• τη δημιουργία Αναγνωστηρίου για την αναβάθμιση Παιδικού Τμήματος για   δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας (εξεύρεση αποθηκευτικού χώρου για την απόσυρση μη απαραίτητου υλικού και απελευθέρωση ωφέλιμου χώρου).

• Την επαναλειτουργία της Κινητής (…ακίνητης για μια δεκαετία, περίπου, Βιβλιοθήκης). Το βιβλιοαυτοκίνητο, αδρανοποιημένο, καταστρέφεται μέρα με τη μέρα. Ποιος θα ευθύνεται για την αναπόφευκτη αχρήστευση δημόσιας περιουσίας, με την πολύχρονη ακινησία του αυτοκινήτου;
• Την εξωστρεφή λειτουργία της με την οργάνωση περισσότερων εκδηλώσεων μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού περιεχομένου. Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια  με πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης ή με τη συνδιοργάνωση με άλλους τοπικούς φορείς,  η συμμετοχή των πολιτών  ήταν απρόσμενα μαζική.

 Και αντί για τα προαναφερθέντα, τώρα βρισκόμαστε στην αντικειμενική δυσκολία για στοιχειώδη λειτουργία....
Η παθογένεια των εξωθεσμικών, παραγοντίστηκων παρεμβάσεων διαιωνίζεται και κάποτε  πρέπει  να σταματήσει! Τη λύση μπορεί να τη δώσει μια εκπαιδευτική  πολιτική με προτεραιότητα  στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Με τη στελέχωση των βιβλιοθηκών με μόνιμο και ειδικευμένο προσωπικό. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών  δεν είναι η λύση. Είναι μια κάποια λύση...

Καλούμε και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση  η πίεση/διεκδίκηση  των χιλιάδων αναγνωστών/πολιτών που έχουν κέρδος αυτοί και τα παιδιά τους απο τον μορφωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο που (πρέπει) να ασκεί παραγωγικά η Δημόσια Βιβλιοθήκη μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, στη σχετική προ ολίγων ημερών συνεδρίαση του Ε.Σ. ανάμεσα σε άλλα, συζητήθηκε η πρόταση για δημιουργία “Ομίλου Φίλων της Δ.Κ.Β.Ρ.” και κατατέθηκε η  πρόταση  στο προσεχές χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ενημερωτική συγκέντρωση στο χώρο της Βιβλιοθήκης για την άσκηση πίεσης προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά και ως αφετηρία για τη δημιουργία των “Φίλων της Δ.Κ.Β.Ρ”.
Κατατίθεται δημοσίως και από αυτό το βήμα. Οι πολίτες/αναγνώστες και αναγνώστριες στο προσκήνιο....
Ρόδος, 9 Σεπτεμβρίου 2019