Νέο πρόεδρο θα εκλέξουν  στο δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου

Διαδικασία για την εκλογή νέου προέδρου στο δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου, ξεκίνησε εκ νέου, μετά τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Ήδη στάλθηκε χθες πρόσκληση για την εκλογή Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Καρπάθου, από τον προεδρεύοντα σύμβουλο κ. Μιχάλη Μανωλάκη.
Η συνεδρίαση θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 22  Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, με όσα προβλέπονται στo άρθρo 66 παρ 8 εδ. α’ του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018.