Υπάρχουν μηχανήματα στο Δήμο Ρόδου, αλλά...

Ψάχνονται στον δήμο της Ρόδου να βρουν μηχανήματα σε λειτουργία, αλλά... δυσκολεύονται!

Σύμφωνα με πληροφορίες, μηχανήματα υπάρχουν, αλλά... τα πιο πολλά δεν λειτουργούν!

Με αποτέλεσμα να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα τα πρωτοπάρει!