Σε 2.054 ανήλθαν οι γεννήσεις το 2018 στα νησιά της Δωδεκανήσου

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη χώρα κατά το έτος 2018.


Πηγή των στοιχείων είναι τα Ληξιαρχεία όλων των Δημοτικών Αρχών.
Τα δεδομένα αναφέρονται σε όλες τις γεννήσεις, θανάτους, γάμους και σύμφωνα συμβίωσης που έλαβαν χώρα στην ελληνική επικράτεια κατά το 2018.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2018 ανήλθαν σε 86.440 (44.525 αγόρια και 41.915 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 2,4% σε σχέση με το 2017 που ήταν 88.553 (45.686 αγόρια και 42.867 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες κατά το 2018 ανήλθαν σε 335, μειωμένες κατά 7,7% σε σχέση με το 2017 που ήταν 363.


Οι θάνατοι, κατά το 2018, ανήλθαν σε 120.297 (61.387 άνδρες και 58.910 γυναίκες), καταγράφοντας μείωση κατά 3,4% σε σχέση με το 2017 που ήταν 124.501 (63.168 άντρες και 61.333 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 300, αυξάνοντας ελάχιστα τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,46 το 2017 σε 3,47 το 2018.


Οι γάμοι το 2018 ανήλθαν σε 47.428 (24.418 θρησκευτικοί και 23.010 πολιτικοί) παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,4% σε σχέση με το 2017, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 50.138 γάμοι (24.975 θρησκευτικοί και 25.163 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης το 2018 ανήλθαν σε 6.369, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4% έναντι του 2017 που ήταν 4.921.
Στα σύμφωνα συμβίωσης του έτους 2018 περιλαμβάνονται 231 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 55 μεταξύ γυναικών.


Ειδικά στην Περιφέρει Νοτίου Αιγαίου καταγράφηκαν 3.329 γεννήσεις και 2.756 θάνατοι, εκ των οποίων 2.054 γεννήσεις και 1.580 θάνατοι στα Δωδεκάνησα και 1.275 γεννήσεις και 1.176 θάνατοι στις Κυκλάδες.
Επεξηγηματικά να αναφερθεί ότι η Έρευνα Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού με τη σημερινή της μορφή διενεργείται από το 1956.


Από τον Μάιο του 2013 και μετά η ΕΛΣΤΑΤ έχει πρόσβαση στο σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης  των δημογραφικών συμβάντων και με την καταχώρηση ενός γεγονότος ενημερώνεται η βάση της ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση. Ακολουθούν επεξεργασία και ποιοτικοί έλεγχοι. Τα αποτελέσματα εξάγονται σε ετήσια βάση.


Το νομικό πλαίσιο αφορά στο Νόμο 344/76 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» που καθορίζει τις υποχρεώσεις των ληξιάρχων στη συλλογή και εν συνεχεία διαβίβαση των στοιχείων και Νόμος 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως ισχύει.
Η έρευνα είναι απογραφική και περιλαμβάνει το σύνολο των γάμων – γεννήσεων - θανάτων και Συμφώνων Συμβίωσης που πραγματοποιούνται στην επικράτεια.