Ειδικός σύμβουλος  του δημάρχου ο Ι. Δημόπουλος

Ως ειδικό σύμβουλος του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσελήφθη ο κ. Ιωάννης Δημόπουλος, πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο κ. Δημόπουλος θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφοικά για θέματα οικονομικής διοίκησης, αναπτυξιακής στρατηγικής, οικονομικής ανάπτυξης, περιφερειακής ανάπτυξης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.