Άμεση ανταπόκριση του Υπ. Εσωτερικών στο κοινό αίτημα των φορέων της Δωδεκανήσου για την υποστελέχωση στο Κτηματολόγιο Ρόδου

Άμεση η ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, στο κοινό αίτημα του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και του Συλλόγου Αγρ. Τοπογράφων με το υπ’αριθμ. 677/10-10-2019 έγγραφο του Περ. Τμήματος Δωδ|σου, για την υποστελέχωση στο Κτηματολόγιο Ρόδου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. 74841/23-10-2019 έγγραφο που κοινοποιήθηκε στο ΤΕΕ Δωδεκανήσου, διαβιβάζει στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού το αίτημα των φορέων για την πρόσληψη προσωπικού στο Κτηματολόγιο Ρόδου.

Από την ανταπόκριση του Υπουργείου φαίνεται ότι έγινε κατανοητή η ανησυχία που εξέφρασαν οι εμπλεκόμενοι παραγωγικοί φορείς που περιέγραψαν πλήρως την υπολειτουργία του Κτηματολογίου και τις επιπτώσεις που έχει στην τοπική κοινωνία, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών και ειδικότερα για το Κτηματολόγιο Ρόδου που σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 724/1977 οι προβλεπόμενες θέσεις στελέχωσης του τμήματος αυτού είναι: Μία (1) θέση πολιτικού μηχανικού ή αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού , δύο (2) θέσεις υπομηχανικών και δύο (2) θέσεις σχεδιαστών, αφενός αποτελεί αναπτυξιακό έλλειμα, φρενάροντας την πρόοδο και την ευημερία του νησιού και αφετέρου λειτουργεί αποτρεπτικά προς τις επενδύσεις, που τόσο πολύ έχει ανάγκη η τοπική οικονομία.

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν τόσο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Βασίλειος Περίδης όσο και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγρ. Τοπογράφων κ. Παναγιώτης Τσιράκος, υπογραμμίζοντας ότι με συστηματική συλλογική προσπάθεια και στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούμε να φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η προσπάθεια θα συνεχισθεί μέχρι να δοθεί οριστική λύση στην υποστελέχωση του Κτηματολογίου Ρόδου, προς όφελος της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας.