Η νέα διοίκηση του Παγκαρπαθιακού Συλλόγου Ρόδου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκαρπαθιακού Συλλόγου Ρόδου  που προέκυψε από τη Συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2019 καταρτίζεται σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

1. Αναστασιάδη-Σισαμή Φωτεινή, Πρόεδρος 
2. Αναστασιάδη- Κλαδά Σοφία, Α’ Αντιπρόεδρος 
3. Ματθαίος Εμμανουήλ,  Β’ Αντιπρόεδρος
4. Γεργατσούλλη-Γιάννουστα Ειρήνη, Γενική Γραμματέας 
5. Κουρουμπλάκη-Κουλουριώτη Ανθούλα, Ειδική Γραμματέας
6. Νιοτή Φραντζέσκα (Φράνσις), Ταμίας
7. Τζανιδάκη Καλλιόπη, Αναπληρώτρια Ταμίας
8. Διακαντώνη-Μπαλασκά Καλλιόπη, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
9. Ρουσσάκης Γεώργιος, Έφορος Οργανωτικού
10. Λυριστή Ευγενία, Έφορος Εκδηλώσεων
11. Βασιλάκη Αναστασία, Βοηθός Εφόρου Εκδηλώσεων.