Άμισθος σύμβουλος του δημάρχου ορίσθηκε ο Μιχάλης Μαντικός

Άμισθος σύμβουλος του δημάρχου Ρόδου κου Αντώνη Καμπουράκη, ορίστηκε χθες με σχετική απόφασή του, ο συμπολίτης μας κος Μιχάλης Μαντικός.

Στην απόφαση αναφέραται:

Ορίζουμε τον κ. Μιχαήλ Β. Μαντικό, σύμβουλό Κοινότητας Ρόδου, ως άμισθο σύμβουλο μας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου. Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα υποβάλει προς τον Δήμαρχο εισηγήσεις, προφορικά ή γραπτά. Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο. Η παρούσα ισχύει από 4 Νοεμβρίου 2019 και έως της ανακλήσεως της.