Κάθε χρόνο και χειρότερα τα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου

Ολοένα και μεγαλύτερες γίνονται οι ρωγμές και τα προβληματικά σημεία στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης.

Χιλιάδες συμπολίτες μας είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν και φέτος (στην πορεία της εκδήλωσης «Ρόδος για τη Ζωή» που έγινε μέσα από την Τάφρο) ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Άραγε, αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της στατικότητας (εντός κι εκτός των τειχών) προβληματίζονται με την κατάσταση; Κι αν ναι, πότε περιμένουν να παρέμβουν;

Όταν θα αρχίσουν να καταρρέουν;