Χάνονται επενδύσεις στη Ρόδο εξαιτίας της γραφειοκρατίας

Στα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας εγκλωβίζονται οι αλλοδαποί που θέλουν να επενδύσουν στον τόπο μας, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να ματαιώνονται οι επενδύσεις αυτές!

Για το λόγο αυτό και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ανέλαβε πρωτοβουλία, στέλνοντας επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών, ούτως ώστε να μη «χάνονται» οι επενδύσεις, αρκετές εκ των οποίων αφορούν την αγορά ακινήτων με αξία μεγαλύτερη των 250.000 ευρώ!

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, για την απόκτηση ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές από αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών μη ανηκόντων στη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ληφθεί άδεια από την Επιτροπή Άρσης Απαγόρευσης Δικαιοπραξιών του άρθρου 26 του Ν.1892/1990. Στην Επιτροπή υποβάλλεται το ποινικό μητρώο και ένα βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου αγοραστή καθώς και τα στοιχεία του υπό αγορά  ακινήτου.  Οι αιτήσεις αυτές πολλές φορές αφορούν την αγορά ακινήτων με αξία μεγαλύτερη των 250.000 ευρώ, και οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν σκοπό να ζητήσουν να  λάβουν άδεια διαμονής του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014.

Για να αποφανθεί η Επιτροπή χρειάζεται συνήθως να παρέλθει διάστημα περίπου τεσσάρων (4) μηνών, ενώ στο διάστημα αυτό δεν μπορεί να υπογραφεί ούτε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για τη δέσμευση των  μερών. Σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εκκρεμούν πολλές αιτήσεις από αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών για την αγορά ακινήτων στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν και να ματαιώνονται πολλές φορές οι επενδύσεις αυτές με άμεση ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο και την τοπική οικονομία.
Με την παρούσα παρακαλούμε για την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους σας, για να επιταχυνθεί η παραπάνω διαδικασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Περίδης                                               
Η Γ. Γραμματέας
Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη