Λεξιστορείν: Το αποκύημα !

Ως αποκύημα χαρακτηρίζουμε το δημιούργημα, την παραγωγή, το γέννημα. 

Συνήθως χρησιμοποιείται στη φράση «αποκύημα φαντασίας». 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την πρόθεση από και β’ συνθετικό το ρήμα  κύω  = γεννώ (εξ ου και κύηση).