Λεξιστορείν: Η μεταλαμπάδευση!

Η λέξη μεταλαμπάδευση και το ρήμα μεταλαμπαδεύω έχουν σήμερα τη σημασία της μετάδοσης αξιών, γνώσεων και ιδεών.

Η λέξη είναι σύνθετη με α’ συνθετικό το «μετά» και β’ συνθετικό το ρήμα «λαμπαδεύω» που είχε τη σημασία «λαμβάνω μέρος σε λαμπαδηδρομία». Πρώτη σημασία λοιπόν της μεταλαμπάδευσης ήταν «δίνω τη δάδα με το φως σε άλλον» κατά τη διάρκεια μιας λαμπαδηδρομίας, για να περάσουμε στη σημερινή σημασία της μετάδοσης του πνευματικού φωτός από άτομο σε άτομο.