Δίκτυα μεταφοράς νερού Μανδρικού-Καμείρου Σκάλας

Την Πέμπτη, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ κ. Μανέττα Βασίλειο η Σύμβαση για το έργο «ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔIΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΙΚΟΥ – ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 291.000,00€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους.
Στο έργο περιλαμβάνονται συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες για την κάλυψη των υδρευτικών   αναγκών του οικισμού Μανδρικού και της Καμείρου Σκάλας λόγω του τεράστιου προβλήματος που παρουσιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο.

1. Νέα δίκτυα ύδρευσης διατομών Φ110, Φ125, Φ140 και Φ160 συνολικού μήκους 3800 μέτρων. 
2. Κατασκευή οικίσκου για την προστασία της γεώτρησης.
3. Περίφραξη προστασίας του χώρου της γεωτρήσεως.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους αντλητικού συγκροτήματος 
5. Κατασκευή και εγκατάσταση όλων των ηλεκτρικών γραμμών τροφοδότησης και λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος.
6. Κατασκευή συστήματος αυτοματισμού γεώτρησης καθώς και ελέγχου στάθμης της δεξαμενής.
7. Κατασκευή συστήματος απολύμανσης, αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού δεξαμενής.  
Η συνολική προθεσμία για την περάτωση του έργου ορίζεται σε τρεις  (3) μήνες.