Λεξιστορείν: Το μπαρούτι!

Μπαρούτι ονομάζουμε τη γνωστή εκρηκτική ύλη σε μορφή σκόνης αλλά και μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη (π.χ. εδώ μυρίζει μπαρούτι).

Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό barut, το οποίο με τη σειρά του δημιουργήθηκε από την ελληνική λέξη πυρίτις (αντιδάνειο).