Λεξιστορείν: Ο ειλεός!

Ως ειλεός χαρακτηρίζεται η κατάσταση του εντέρου κατά την οποία δυσκολεύεται να αδειάσει το περιεχόμενο του λόγω συστροφής.
Ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ρήμα είλω  που σημαίνει «περιτυλίγω σφιχτά, συστρέφω».