Λεξιστορείν: Ο ολετήρας!

Το επίθετο ολετήρας (θηλυκό η ολέτειρα) χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάποιον που προκαλεί μεγάλες καταστροφές, που εξολοθρεύει, που φονεύει.

Ετυμολογικά η λέξη έχει τις ρίζες της στο αρχαίο ρήμα όλλυμι=καταστρέφω, σκοτώνω διαφθείρω.