Λεξιστορείν: Για το θεαθήναι!

Η έκφραση «για το θεαθήναι» χρησιμοποιείται σήμερα για να δείξει ότι κάτι γίνεται μόνο για επίδειξη, για  προβολή, για τα μάτια του κόσμου και όχι για ουσιαστικούς λόγους.

Η λέξη «θεαθήναι» αποτελεί απαρέμφατο παθητικού αορίστου του αρχαίου ρήματος θεώμαι = βλέπω με προσοχή, παρακολουθώ.