Η ΑΝΕΚ κατέθεσε προσφυγές για 2 άγονες γραμμές που διεκδικεί

Σύμφωνα με το  ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr, ο Πρόεδρος της ΑΝΕΚ Γιάννης Διαμαντής βρέθηκε προχθές Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα, όπου σε συνεργασία  με το δικηγορικό Γραφείο «Θεοφανόπουλος -Νταλάκος- Φασόλης» εξειδικευμένο σε ναυτιλιακά θέματα, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κατάθεσης προδικαστικών προσφυγών, όπως προβλέπεται, για τις γραμμές:

1.ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή 4 φορές την εβδομάδα και
2. ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες).

Να θυμίσουμε ότι κατά την  πρώτη φάση της αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό του ΥΝΑΝΠ για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν τυπικές παραλείψεις στα δικαιολογητικά της ΑΝΕΚ για τις 2 παραπάνω γραμμές.

Συγκεκριμένα:
• Γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή 4 φορές την εβδομάδα.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η ΑΝΕΚ δεν έγιναν αποδεκτά καθόσον ζητείται από την Εταιρεία διευκρίνηση αναφορικά με το  μετοχικό κεφάλαιο της. Απαιτείται βεβαίωση του Προέδρου της Εταιρείας ότι δεν υπήρξε κάποια μεταβολή.Να σημειώσουμε ότι η ΑΝΕΚ  είναι η μοναδική Εταιρεία που υπέβαλε προσφορά.Από τη στιγμή  που γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή που θα κατατεθεί με τη σχετική διευκρίνηση θα προχωρήσει η β΄φάση και το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς, προκειμένου να κατακυρωθεί και τυπικά στην ΑΝΕΚ η γραμμή

• Γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες)
Στη γραμμή αυτή συμμετείχαν τέσσερις ναυτιλιακές εταιρείες. Η ΑΝΕΚ, η ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ, η ΧΑΝΙΑ Ι ΝΕ και η ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ.

Τα δικαιολογητικά των 3  πρώτων  εταιρειών δεν έγιναν αποδεκτά. Συγκεκριμένα, για την ΑΝΕΚ απαιτείται πιστοποιητικό έτους κατασκευής του σκάφους. Μετά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών που τυχόν υποβληθούν από τις Εταιρείες των οποίων δεν έγιναν αποδεκτά τα διακιολογητικά θα προχωρήσει η β’ φάση με το άνοιγμα των  οικονομικών προσφορών ποκειμένου να αναδειχθεί ο μειοδότης.

Από τη στιγμή που γίνουν αποδεκτές οι προδικαστικές προσφυγές της ΑΝΕΚ αναμένεται να της κατακυρωθεί η γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, ενώ η  γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή, θα κατακυρωθεί στην Εταιρεία από αυτές που θα εγκριθεί η συμμετοχή τους  στη β΄φάση και δεν έχουν τη μικρότερη οικονομική προσφορά.

Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι ήδη από τη ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται προδικαστική προσφυγή για τη  Γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή (θερινούς μήνες), όπου συμμετέχει.