Νέος προϊστάμενος στη διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

Με απόφαση που υπέγραψε χθες ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ορίστηκε προϊστάμενος στο τμήμα Εκτέλεσης Έργων της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ο τοπογράφος μηχανικός Γιάννης Παπαϊωάννου.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής: «Ορίζουμε Προϊστάμενο στο Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου τον μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Ιωάννη Παπαϊωάννου του Σάββα, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών και βαθμό Α’ με αναπληρώτρια του Προϊσταμένη, τη μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος Μελετών της ίδιας Δ/νσης, Αργυρώ Σαμπάλου του Αλέκου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών και βαθμό A’».