Λεξιστορείν: Το κοντάκιο!

Κοντάκιο ονομάζουμε σήμερα το οπίσθιο ξύλινο τμήμα των όπλων αλλά και ένα είδος εκκλησιαστικού ύμνου.

Και στις δύο περιπτώσεις η λέξη αποτελεί υποκοριστικό της λέξης κόνταξ – κόντακος = το κοντάρι, αφενός στην περίπτωση του όπλου επειδή το οπίσθιο τμήμα του ουσιαστικά είναι ένα μικρό κοντάρι, αφετέρου στον εκκλησιαστικό ύμνο επειδή τα βιβλία των κοντακίων γράφονταν σε πάπυρο που τυλιγόταν γύρω από ένα μικρό κοντάρι.