Λεξιστορείν: Η έρευνα!

Έρευνα χαρακτηρίζουμε σήμερα  τη  διεξοδική μελέτη, τη συστηματική αναζήτηση απαντήσεων για την επίλυση προβλημάτων  και την ερμηνεία  γεγονότων, φαινομένων  και θεωριών. 

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ερέω/ερώ = ρωτώ για να μάθω.