Αδελφοποίηση 5ου Γυμνασίου Ρόδου με Λύκειο της Σικελίας

Το 5ο Γυμνάσιο Ρόδου, το σχολικό έτος 2019-2020 απηύθυνε πρόταση αδελφοποίησης στο Κλασικό Λύκειο “Francesco Maurolico” της Μεσσήνης στη Σικελία, η οποία και έγινε αποδεκτή.

Η τελετή αδελφοποίησης των δύο σχολείων, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής εκδρομής που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Η παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στη νότια Ιταλία κατά την αρχαιότητα, καθώς και η παρουσία της ιταλικής τέχνης και αρχιτεκτονικής στο νησί της Ρόδου, αποτέλεσε το έναυσμα για την  πρόταση αδελφοποίησης των δύο σχολείων. Είναι μία ευκαιρία για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ ενός ελληνικού και ενός ιταλικού σχολείου και οι μαθητές θα μπορέσουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά μνημεία και άλλα κοινά πολιτισμικά στοιχεία.


Οι δραστηριότητες στις οποίες θα λάβουν μέρος οι μαθητές, θα αναδείξουν την αλληλεπίδραση και τα κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο περιοχών.

Σκοποί του σχεδίου της Αδελφοποίησης:
-γνωριμία, ανταλλαγή και σύνθεση πολιτισμικών στοιχείων και παραδόσεων.
-Ανάδειξη της διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων από δύο διαφορετικές περιοχές της Νότιας Ευρώπης.
Η αδελφοποίηση των δύο σχολείων είναι μία ευκαιρία για την εντατικοποίηση των δεσμών μεταξύ των δύο περιοχών. 


Πρωταρχικός σκοπός μας είναι οι μαθητές της Ρόδου να έρθουν σε επαφή με τις σπουδαίες ελληνικές αποικίες που ιδρύθηκαν στη Σικελία κατά την αρχαιότητα από Ρόδιους αποίκους, τη Γέλα και τον Ακράγαντα. Στη Μεσσήνη θα επισκεφτούμε επίσης και την αναγνωρισμένη επίσημα Ελληνική Κοινότητα, πρόεδρος της οποίας είναι ο καθηγητής του Λυκείου Μαυρολύκος, με το οποίο αδελφοποιήθηκε το σχολείο μας, Daniele Macris, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ για την θετική ανταπόκριση και την άψογη συνεργασία.


Οι καθηγητές του 5ου Γυμνάσιου που συνεργάζονται στο πλαίσιο της αδερφοποίησης,
Γεωργία Χαϊδεμενοπούλου, καθηγήτρια ιταλικής γλώσσας 
Ιωάννης Παπαγιαννούλης, καθηγητής γερμανικής γλώσσας
Κατερίνα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας.