Η απάντηση της GlobiLED για το έργο των LED στο οδικό δίκτυο της Ρόδου

Σε σχέση με δημοσιεύματα για το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου, η GlobiLED, η μεγαλύτερη εταιρεία φωτισμού LED της χώρας και μέλος της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών απαντά τα εξής:

“Όλες οι παρατηρήσεις της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου είναι απολύτως εσφαλμένες και η επίσημη απάντησή μας θα δοδεί όταν μας κοινοποιηθεί η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Πάντως, για αρχή, αναφέρουμε, τα συμπεράσματα της Επιτροπής είναι απολύτως αυθαίρετα.

Η GlobiLED, στο πλαίσιο του έργου, προσφέρει, κατόπιν πρότασης του Δήμου, τελευταίας τεχνολογίας φωτιστικά LED με μεγαλύτερες αποδόσεις από τις αρχικά προβλεπόμενες της διακήρυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους απλούς λαμπτήρες LED, τύπου corn, με φωτεινότητα 1050 Lumen που απαιτούσε η διακήρυξη, προσφέραμε ολοκληρωμένα φωτιστικά μεγαλύτερης απόδοσης με φωτεινότητα 1800 Lumen!!

Οποιοσδήποτε, χωρίς να διαθέτει ιδιαίτερη τεχνική γνώση, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει τη ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ τεχνική αναβάθμιση της λύσης, και εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται o καθένας το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ του ΔΗΜΟΥ, χωρίς καμία επιβάρυνσή του!

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια επιτροπή εξέδιδε βεβαιώσεις καλή εκτέλεσης και λειτουργίας των εγκατεστημένων αναβαθμισμένων φωτιστικών μέχρι 5/9/2019.

Η GlobiLED έχει υλοποιήσει πλήθος μεγάλων έργων οδοφωτισμού σε πολλούς Δήμους της χώρας με μεγάλη επιτυχία και με σημαντικό όφελος για τους Δήμους και του δημότες τους. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, και τα φωτιστικά τεχνολογίας αιχμής που παράγει είναι αδιαμφισβήτητα. Η GlobiLED επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της.