Το  Σχολείο του Βασιλέως στο Λονδίνο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αποτελούν υποδείγματα  για την Παιδεία

Γράφει ο Ηλίας Κ. Κυπραίος
Πολιτευτής Δωδεκανήσου

 

Είναι γεγονός ότι η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν αντέχει τη σύγκριση με την εκπαίδευση που παρέχεται στις προηγμένες χώρες της Δύσης, διότι υπολείπεται τόσο σε επάρκεια διδακτικού προσωπικού, όσο και σε  υλικοτεχνική υποδομή, με συνέπεια οι νέοι να καταφεύγουν στο εξωτερικό, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

Τα κενά στην εκπαίδευση έρχονται να καλύψουν τα κολλέγια, τα οποία ευρίσκονται σε μόνιμη αντιπαράθεση με το ισχύον στην Ελλάδα εκπαιδευτικό σύστημα και με αντικείμενο της διαμάχης την ισοτιμία των πτυχίων και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Στο φλέγον θέμα της Παιδείας το κράτος υιοθέτησε, αυτοβούλως ή εξωθούμενο, μια φαβιανή τακτική, αποφεύγοντας την απευθείας σύγκριση και αξιολόγηση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα.

Ειδικότερα, το Σχολείο που ίδρυσε το 1980 ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, στο Λονδίνο, θα πρέπει να αναγνωριστεί και επίσημα από το ελληνικό κράτος και να αποτελέσει υπόδειγμα για τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.     

Εξαιρετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι απόφοιτοι αυτού του Σχολείου, καίτοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, μιλούν και γράφουν άπταιστα την ελληνική γλώσσα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε, το 1929, καταρχάς ως απλή σχολή οικιακής οικονομίας και από το 1990 έχει ενταχθεί στις ανώτατες πανεπιστημιακές σχολές με μεγάλη προσφορά και διεθνή αναγνώριση, υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Διαθέτει σπουδαία υλικοτεχνική υποδομή με ξεχωριστά τμήματα περιβάλλοντος, γεωγραφίας, εφαρμοσμένων οικονομικών επιστημών, οικιακής οικονομίας και οικολογίας, υγείας και αγωγής, διαιτολογίας και διατροφής, πληροφορικής και τηλεματικής κ.λπ.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι δωρεά της οικογένειας Χαροκόπου και λειτουργεί με πλήρη οικονομική αυτοτέλεια, για την οποία μερίμνησε ο ιδρυτής του εθνικός ευεργέτης Παναγής Χαροκόπος.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ με την τελευταία απόγονο των Χαροκόπων, τη μεγάλη αρχόντισσα των Αθηνών, αείμνηστη Ευανθία Χαροκόπου, καθώς και με τον σύζυγό της Βασιλόφρονα πολιτικό ηγέτη Σπύρο Θεοτόκη.                

Εντύπωση μου προκάλεσε το γεγονός ότι τόσο η Ευανθία Χαροκόπου, όσο και ο Σπύρος Θεοτόκης, ζούσαν σε ένα δικό τους ιδεατό κόσμο, αρνούμενοι να αγγίξουν με οποιοδήποτε τρόπο χρήματα, των οποίων τη διαχείριση είχαν αναθέσει σε εξίσου έντιμους και έμπιστους ανθρώπους.