Λεξιστορείν: O καταπέλτης!

Ο καταπέλτης στην αρχαιότητα ήταν ένα είδος πολεμικής μηχανής από την οποία εκτόξευαν πέτρες ή βέλη.

Σήμερα τη χρησιμοποιούμε και μεταφορικά για να δηλώσουμε  την έντονη κατηγορία και επίκριση (π.χ. ο εισαγγελέας υπήρξε καταπέλτης στην αγόρευσή του).

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με αρχική μορφή τον τύπο καταπάλτης με α’ συνθετικό την πρόθεση κατά (εναντίον) και β’ συνθετικό το ρήμα πάλλω = δονώ, στριφογυρίζω.