Καταδικάστηκε σε 50 ημέρες φυλάκιση ποδοσφαιριστής που χτύπησε διαιτητή στα Δωδεκάνησα

THN 21HN ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Πληροφορούμεθα ότι οι κ.κ. Ρος Λη Φίννεϋ και Ντ. Ντέιτον, διακεκριμένοι Αμερικανοί μουσικολόγοι, πρόκειται να συμμετάσχουν από κοινού εις Μουσικόν Πρωινόν το οποίον θα δοθή εις την πόλιν μας την Κυριακήν, 21ην Φεβρουαρίου 1960 και ώραν 11:30 π.μ.

Το πρόγραμμα αφορά την σύγχρονον Αμερικανικήν μουσικήν. Θα είναι διαρκείας 90 λεπτών και θα περιλαμβάνη δύο μέρη:

Κατά το πρώτον μέρος, ο κ. Ντέιτον θα αναπτύξη το θέμα «Σύγχρονος Αμερικανική Μουσική» εις τας γενικάς του γραμμάς. Η ομιλία θα περιλαμβάνη ανασκόπησιν των κυριώτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ως και της τεχνοτροπίας της μουσικής του 20ού αιώνος, επίσης ανάλυσαν αντιπροσωπευτικών μουσικών έργων διακεκριμένων Αμερικανών συνθετών.

Κατά το δεύτερον μέρος του προγράμματος ο Δρ. Φίννεϋ, εξέχων Αμερικανός συνθέτης, θα εκτελέση σημαντικόν αριθμόν πρωτοτύπων και πολύ ολίγον γνωστών έργων Αμερικανικής λαϊκής μουσικής συνοδεία κιθάρας υπό του ιδίου. Κατόπιν αυτού, ο κ. Ντέιτον θα αναλύση μερικάς από τας συνθέσεις του Δρος Φίννεϋ και θα εκτελέση εις το πιάνο επίσης, θα παρουσιάση μερικά από τα συμφωνικά έργα του Δρος Φίννεϋ από δίσκους.

Η είσοδος του κοινού εις την ως άνω εκδήλωσιν θα είναι ελευθέραν.
 

Ο κ. Ντ. Ντέιτον, Διευθυντής του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος, καθηγητής της Μουσικής εις Πανεπιστήμιον της Καλιφόρνιας
Ο κ. Ντ. Ντέιτον, Διευθυντής του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος, καθηγητής της Μουσικής εις Πανεπιστήμιον της Καλιφόρνιας

 

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ 50 ΗΜΕΡΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ  ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΤΥΠΗΣΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗΝ ΤΟΥ
Χθες την 11ην πρωινήν οδηγήθη, εις τον αυτόφωρον ο συλληφθείς προχθές ποδοσφαιριστής του Ανταγόρα, Αππάς Ιμπραήμ του Μουσταφά ο οποίος κατά την διάρκειαν του αγώνος Ολυμπιακού - Ανταγόρα επετέθη εκ των όπισθεν εναντίον του διαιτητού κ. Θ. Βεργωτή και του κατέφερε ισχυρόν κτύπημα εις το πρόσωπον.

Πρώτον εξητάσθη ο κ. Βεργωτής όστις περιέγραψε τα του επεισοδίου εν συνεργεία δε εξητάσθησιν ως μάρτυρες κατηγορίας οι επόπται γραμμών κ.κ. Δοξόπουλος και Μερκουρίου.

Μετά ταύτα εξητάσθησαν ως μάρτυρες υπερασπίσεως οι ποδοσφαιριστές του Ανταγόρα Τζάλαλης και Στάικος. Ακολούθως ως ηγόρευσεν ο συνήγορος πολιτικής αγωγής κ. Παπαϊωάννου και εν συνεχεία ο συνήγορος υπερασπίσεως κ. Κοκκίδης.

Αγορεύων ο κ. Εισαγγελεύς εζήτησε την παραδειγματικήν τιμωρίαν του κατηγορουμένου ούτως ώστε να λείψουν από τα γήπεδα τοιούτου είδους επεισόδια. Συγκεκριμένως ο κ. Εισαγγελεύς εζήτησε φυλάκισιν 7 μηνών δια το κτύπημα, 1 μηνός δια την εξύβρισιν και 15 ημερών δια την διατάραξιν της κοινής ησυχίας.

Το δικαστήριον τέλος επέβαλε εις τον κατηγορούμενον φυλάκισιν 50 ημερών δια το κτύπημα, 20 ημερών δια την εξύβρισιν και 10 ημ. δια την διατάραξιν.

Αι εν λόγω ποιναί συνεχωνεύθησαν εις 50 ημέρας φυλακίσεως με εξαγράν προς 100 μεταλλικάς δρχ. ημερησίως, συν τα έξοδα της δίκης.