Έντεκα γεωτρήσεις  στη Νότια Ρόδο

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ κ. Μανέττα Βασίλειο η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΝΟΤ. ΡΟΔΟΥ 2019», προϋπολογισμού 616.295,95€ (χωρίς τον ΦΠΑ).

Το έργο αφορά την ανόρυξη έντεκα (11) νέων  γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών   αναγκών των Τοπικών κοινοτήτων της ΔΕ Νότιας Ρόδου λόγω του τεράστιου προβλήματος που παρουσιάζεται κάθε καλοκαιρινή περίοδο.

Η ανόρυξη των γεωτρήσεων θα γίνει με διάμετρο Φ 8 5/8″ και το αθροιστικό μήκος του συνόλου των γεωτρήσεων είναι 1.950 μέτρα.
Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 11 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.