Η Ιπποκράτειος βιβλιοθήκη στο facebook

Η Ιπποκράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη – Ειδικό Ιστορικό Αρχείο Κω, συνεχίζοντας απαρέγκλιτα τις ιδρυτικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ως ‘’τοπική πύλη στη γνώση’’ και προσβλέποντας πάντα στην ανάγκη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης Βιβλιοθήκης, προχώρησε στη δημιουργία σελίδας facebook με την επωνυμία «Ιπποκράτειος Βιβλιοθήκη».

Σκοπός της σελίδας είναι η κατά τακτά διαστήματα ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης, η επικοινωνία με το αναγνωστικό κοινό και τους φίλους του βιβλίου γενικότερα και η παροχή ενημέρωσης σε ό, τι αφορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία μας,  με προτάσεις που επικεντρώνονται στην ελληνική και ξένη Λογοτεχνία, το παιδικό βιβλίο αλλά και την ενημέρωση  για νέες κυκλοφορίες.

Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αν η διάθεση της σελίδας στο facebook αποτελέσει πόλο συνάντησης και ανάγκης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των βιβλιόφιλων μέσα και έξω από τα όρια του νησιού.

Πηγή: «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ»