Αναβλήθηκε η απόφαση για τα LED

Την αναβολή εξέτασης και λήψης απόφασης για την προσφυγή της Ένωσης Εταιρειών που είναι ο ανάδοχος για το έργο των LED στον Δήμο της Ρόδου επί της απόφασης για έκπτωσή του, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή κατά τη χθεσινή, έκτακτη, συνεδρίασή της.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή της εξέτασης και λήψης απόφασης επί της δήλωσης-ένστασης-προσφυγής επί της έκπτωσης ή μη της Ανδόχου υποχρεωτικά λόγω έλλειψης γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) του έργου.

Ακόμη, από την Οικονομική Επιτροπή, δόθηκε η αυστηρή εντολή προς την Ε.Π.Π.Ε. να ολοκληρώσει, μέσα σε πενήντα ημέρες το αργότερο, τη σύνταξη και την υποβολή της γνωμοδότησης επί της δήλωσης-ένστασης-προσφυγής και επί κάθε πρόσθετου εγγράφου που θα υποβληθεί στο διάστημα αυτό, με υποχρέωση της ίδιας να βρει τα όποια έγγραφα χρειάζεται.
Τέλος, αναφέρεται στην απόφαση που έλαβε χθες η Ο.Ε.:

«Προς εξάντληση της τυπικότητας των διαδικασιών που αβάσιμα και καταχρηστικά αιτιάται στην ένσταση-δήλωση-προσφυγή του η Ανάδοχος Ένωσης Εταιρειών ότι δήθεν δεν τηρήθηκαν και με κλήση προς συμμόρφωση 45 ημέρες από της κοινοποίησης, την άμεση κοινοποίηση της απόφασης αυτής για αναβολή προς τον αντίκλητο αυτής με ταυτόχρονη ισχύ επανάληψης ειδικής όχλησης και από την ίδια την Ο.Ε. και με κλήση προς συμμόρφωση στους λόγους έκπτωσης που διαλαμβάνει η συγκοινοποιούμενη επίσης άλλη μια φορά απόφαση της Ο.Ε. κατά τις αντίστοιχες των εννέα λόγων-αιτιών έκπτωσης οφειλόμενες συγκεκριμένες ενέργειες συμμόρφωσης που πρέπει να προβεί ο Ανάδοχος για άρση των λόγων έκπτωσης».