Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με ξένη εταιρεία για ίδρυση Καζίνο στη Ρόδο

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 18. Ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής συνέστησε σήμερον την συνέχισιν των διαπραγματεύσεων μετά ξένης Εταιρείας δια την ίδρυσιν Καζίνου εις Ρόδον. Ο κ. Πρωθυπουργός έθεσεν ως προϋποθέσεις την ανέγερσιν συγχρόνων κτιρίων και την απαγόρευσιν εισόδου των εντοπίων. Α! εν λόγω διαπραγματεύσεις ήρχισαν προσφάτως.

Ο Δήμαρχος προσεκλήθη επειγόντως εις Αθήνας
Ως πληροφορούμεθα ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Μακρής εκάλεσε τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδην όπως μεταβή επειγόντως εις Αθήνας.

ΕΝΑΣ ΣΩΦΕΡ
ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ ΞΥΛΟΚΟΠΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

Αμερικανοί ναύται εκτύπησαν προχθές αργά την νύκτα δια των γρόνθων των ή δια ξύλου τον οδηγόν ταξί Εμμαν. Κουντούρην, ετών 37, με αποτέλεσμα να υποστή ούτος εγκεφαλικήν διάσεισιν. Το επεισόδιον έλαβε χώραν έξωθεν της Σχολής Χωροφυλακής περί την 10.30 ο Κουντούρης δε μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον υπό συναδέλφου του.
Εξ άλλου χθες ετραυματίσθη ελαφρώς ο κ. Φλέγγας, ο οποίος οδηγών ιδιωτικόν αυτοκίνητον όταν συνηντήθη αιφνιδίως με λεωφορείον, έστριψεν, επέπεσεν επί δένδρου και εκτύπησεν εις το παμπρίζ.

521 ΣΚΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ “ΓΥΡΙΣΕΙ” Η “ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ” ΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΦΙΚΟΝΤΟ Η ΠΑΠΑ ΚΑΙ Ο ΝΙΒΕΝ

Χθες αφίκετο δια του αεροπλάνου της γραμμής η Ελληνίς ηθοποιός Ειρήνη Παπά η οποία θα πρωταγωνιστήση εις την ταινίαν τα «Κανόνια του Ναβαρόνε». Η Ειρήνη Παπά θα υποδυθή τον σημαντικώτερον γυναικείον ρόλον.
Επίσης χθες αφίκετο εις Ρόδον ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβιντ Νίβεν προκειμένου να συμπρωταγωνιστήση εις την εν λόγω ταινίαν.
Τέλος χθες αφίκοντο επτά τεχνικοί της “Κολούμπια”.
521 ΣΚΗΝΑΙ
Ως ανεκοινώθη το συνεργείον λήψεως της “Κολούμπια” έλαβε 521 σκηναί από της ενάρξεως του γυρίσματος μέχρι της χθες.

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ Θ’ ΑΡΧΙΣΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ
Με γοργόν ρυθμόν τα συνεργεία κατασκευής της νέας προκυμαίας Μανδρακίου, προχωρούν εις την κατασκευήν κυβολίθων εκ τσιμέντου, οι οποίοι θα ποντισθούν δια την στερέωσιν του κρηπιδώματος. Εγνώσθη σχετικώς εκ της Λιμενικής Επιτροπής ότι κατά τας αρχάς Απριλίου θα πραγματοποιηθούν εργασίαι εκσκαφής του βυθού δια την θεμελίωσιν και ότι η πόντισις των κυβολίθων θα γίνη περί τα τέλη του ιδίου μηνός.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
Η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου κατήρτισε πρόγραμμα βελτιώσεως της παραγωγής εσπεριδοειδών και απεφάσισε την εφαρμογήν του. Η επιτυχία του εν λόγω προγράμματος θα εξαρτηθή από την αλλαγήν ωρισμένων ποικιλιών που καλλιεργούνται σήμερον, ως ετόνισε δε υπηρεσιακός παράγων, αντικειμενικό σκοπός της προσπαθείας είναι η παραγωγή εμπορευσίμων εσπεριδοειδών, καταλλήλων προς τοποθέτησιν εις τας αγοράς του εξωτερικού.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας). Δια του μότορσιπ «Μαρία» εκομίσθησαν εις την νήσον μας 20 τόννοι καπνών εκ Πάρου, δι’ επεξεργασίαν εις το εν Κω εργοστάσιον της ΣΕΚΕ. Εγνώσθη ότι συντόμως θα κομισθούν και άλλα φορτία καπνών εκ Παλαιάς Ελλάδος προς επεξεργασίαν, ενώ παραλλήλως ανεκοινώθη ότι το εργοστάσιον θα αρχίση λειτουργούν αμέσως μετά το Πάσχα και ότι θα προσληφθούν εις αυτό αρκεταί δεκάδες εργατών της νήσου μας.